Legislativa

Alpha-Bio Česko s.r.o. je registrovanou společností pro dovoz, distribuci a prodej zdravotnických prostředků dle Zákona o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb.

Všechny produkty společnosti Alpha-Bio Tec jsou schváleny pro prodej v České republice a v zemích EU.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů online („Zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují, jak společnost Alpha Bio Česko s.r.o. a její přidružené společnosti („Alpha Bio Česko s.r.o.“) zpracovávají osobní údaje, které nám byly poskytnuty na webových stránkách, mobilních stránkách, mobilních aplikacích a další digitální služby a produkty, řízené společností Alpha Bio Česko s.r.o. , které jsou provázány s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (souhrnně „stránky Alpha Bio Česko s.r.o.“). Alpha Bio Česko s.r.o. je správcem údajů pro zpracování osobních údajů podle platných právních předpisů.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Alpha Bio Česko s.r.o., které nemají návaznost na tyto Zásady ochrany osobních údajů ani na webové stránky třetích stran propojené se stránkami Alpha Bio Česko s.r.o.

Souhrn

Tato souhrnná část obsahuje stručný přehled našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podrobnější informace naleznete v níže uvedených Zásadách ochrany osobních údajů.

Informace, které zhromažďujeme

Alpha Bio Česko s.r.o. může shromažďovat následující typy informací prostřednictvím stránek Alpha Bio Česko s.r.o.:

Podle evropských a dalších platných zákonů na ochranu údajů musí mít Alpha Bio Česko s.r.o. právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou být uchovávány a později archivovány, a to po dobu nezbytně nutnou v souladu s výše uvedenými účely a v souladu s platnými zákony.

Alpha Bio Česko s.r.o. neprodává ani nesděluje Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu, s výjimkou:

Zde naleznete všechny přidružené společnosti.

Vaše možnosti ochrany osobních údajů

Máte právo vidět a získat kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme a požádat nás o provedení oprav nepřesných nebo neúplných osobních údajů o Vás. Máte právo obdržet data, která jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu, a předávat tato data jinému správci. Můžete také požádat o vymazání Vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování nebo vznést námitky proti zpracování osobních údajů o Vás. Chcete-li získat přístup k osobním údajům o Vás, podat žádost, stížnost nebo žádost o opravu anebo se rozhodnout pro odhlášení z konkrétních programů, obraťte se na nás na adrese Privacy@Alpha-Bio.net. Můžete také poslat dopis na následující adresu:

Alpha Bio Česko s.r.o. Ltd.
Do rukou: Oddělení o ochraně osobních údajů / Právní oddělení
Bratislavská 50
602 00 Brno

Budete-li potřebovat další informace o Vašich právech na ochranu osobních údajů anebo pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a chcete dosáhnout shody, obraťte se na Váš místní orgán pro ochranu údajů.

Zabezpečení

Alpha Bio Česko s.r.o. provádí kontroly s cílem ochrany a zabezpečení osobních údajů, ale když sdílíte osobní údaje online, vždy existuje určité riziko, že neoprávněná třetí strana může získat přístup k Vašim informacím.

Globální přístup k našim stránkám

Používáním těchto stránek chápete, že Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, uchovávány a zpracovávány v jiné zemi, než je země vašeho bydliště, například ve Spojených státech a v jakékoli zemi, do které můžeme v průběhu našich obchodních operací předávat vaše údaje. Alpha Bio Česko s.r.o. může předávat osobní údaje o Vás příbuzným přidruženým společnostem po celém světě. Tyto přidružené společnosti mohou zase zasílat osobní údaje o Vás dalším přidruženým společnostem. Některé přidružené společnosti mohou být v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně všechny přidružené společnosti jsou povinny zacházet s osobními údaji způsobem, který je v souladu s těmito Zásadami. Chcete-li získat další informace týkající se záruk, které máme k dispozici pro přeshraniční přenos osobních údajů, kontaktujte nás pomocí informací uvedených v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů.

Změny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů

Pravidelně kontrolujte toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, protože můžeme čas od času měnit nebo aktualizovat části těchto Zásad ochrany osobních údajů, které podléhají jakýmkoliv požadavků na souhlas. Veškeré změny budou okamžitě odeslány na tuto stránku a budou doplněny o nové datum účinnosti v horní části této stránky.

Alpha Bio Česko s.r.o. Zásady ochrany osobních údajů online

Platí od 25. dubna 2018

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů online („Zásady ochrany osobních údajů“) vysvětluje, jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytujeme na webových stránkách, mobilních stránkách, mobilních aplikacích a dalších digitálních službách a produktech řízených společností Alpha Bio Česko s.r.o. Adresa, která odkazuje na tyto Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně „Alpha Bio Česko s.r.o. stránky“). Alpha Bio Česko s.r.o. je správcem údajů pro zpracování osobních údajů podle platných právních předpisů.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Alpha Bio Česko s.r.o., které nemají návaznost na tyto Zásady ochrany osobních údajů ani na webové stránky třetích stran, které mohou být propojeny se stránkami Alpha Bio Česko s.r.o.

Typy informací, které shromažďujeme online

Typy osobních údajů, které můžeme shromažďovat, když používáte stránky Alpha Bio Česko s.r.o.,  jsou popsány v této části a obsahují jak informace, které nám poskytnete, tak informace, které shromažďujeme automaticky, když použijete stránky Alpha Bio Česko s.r.o.

Pro účely tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů se „osobními údaji“ rozumí informace, které Vás identifikují nebo které by mohly být rozumně použity k Vaší identifikaci. Příklady osobních údajů zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Informace, které poskytujete

Obvykle se nemusíte zaregistrovat k službě nebo programu, abyste získali většinu informací dostupných prostřednictvím Alpha Bio Česko s.r.o. stránek. Ovšem určité části obsahu jsou k dispozici pouze registrovaným nebo identifikovaným uživatelům a budou vyžadovat nastavení profilu nebo poskytnutí konkrétních informací o Vás, abychom Vám mohli službu poskytovat, například přístup do Alpha Bio Česko s.r.o. internetového obchodu.

Osobní údaje, které poskytnete, když navštívíte Alpha Bio Česko s.r.o.

Alpha Bio Česko s.r.o. sbírá osobní údaje, které poskytujete na stránkách Alpha Bio Česko s.r.o. například při nákupu produktu, za účelem získání marketingových produktů a informací, při kontaktování  zákaznického servisu společnosti Alpha Bio Česko s.r.o. nebo v souvislosti s reakcí na dotazníky nebo průzkumy, prováděné společností  Alpha Bio Česko s.r.o. To může zahrnovat:

Osobní údaje, které sdílíte během dalších interakcí
s Alpha Bio Česko s.r.o Alpha Bio Česko s.r.o.

Můžete se obrátit na Alpha Bio Česko s.r.o. a klást otázky, diskutovat o svých problémech nebo ohlásit problémy týkající se našich produktů. Pokud komunikujete s firmou Alpha Bio Česko s.r.o., můžete být vyzváni, abyste poskytli své kontaktní informace a jakékoliv osobní údaje, které jsou relevantní pro Vaši žádost.

Informace, které mohou být shromažďovány automaticky

Když používáte stránky Alpha Bio Česko s.r.o., můžeme automaticky shromažďovat určité informace o zařízení a jeho používání, jak je popsáno níže.

IP Adresa

Když navštívíte stránky Alpha Bio Česko s.r.o., můžeme zaznamenat adresu internetového protokolu („IP“) Vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení. Stránky. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které používáte pro přístup na stránky, což nám umožňuje udržovat komunikaci s Vaším počítačem při pohybu po stránkách společnosti Alpha Bio Česko s.r.o. a přizpůsobit mu obsah stránek.

Cookies a jiné sledovací technologie

Také shromažďujeme informace o Vašem používání stránek Alpha Bio Česko s.r.o. přes sledovací technologie  jako jsou cookies a web beacons (webové signály, pixelové tagy, webové majáky). „Cookie“ je jedinečný číselný kód, který je přenesen do Vašeho počítače, aby sledoval Vaše zájmy a preference a rozpoznal Vás jako návštěvníka, který se vrací. „Webový maják“ je transparentní grafický obrázek umístěný na webu, v e-mailu nebo v reklamě, který umožňuje sledování takových věcí, jako jsou aktivity uživatelů a provoz stránek. Tyto technologie pomáhají zapamatovat si Vaše preference a umožňují nám přinášet Vám obsah a funkce, které by Vás mohly nejvíce zajímat na základě údajů „clickstream“, které zobrazují Vaše předchozí aktivity na stránkách Alpha Bio Česko s.r.o.

Využíváme služby Google Display Advertising (např. přesměrování pomocí služby Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager a Google Analytics Demographics and Interest Reporting), abychom Vám (1) ukázali naše reklamy na jiných webových stránkách na základě Vašich předchozích návštěv stránek Alpha Bio Česko s.r.o.  a (2) abyste lépe pochopili působení našich reklam a využívání reklamních služeb. V souvislosti se službou Google Analytics Demographics and Interest Reporting můžeme využívat údaje z reklamy vycházející z konkrétních zájmů nebo z údajů o návštěvách třetích stran (jako je věk, pohlaví a zájmy), přičemž Google Analytics umožní pochopit a zlepšit naše marketingové kampaně a obsah stránek.

Některé z našich online inzercí jsou realizovány pomocí služby  Google Display Advertising. V rámci tohoto programu používáme funkce Google Analytics, jako je například přesměrování. V souvislosti s touto funkcí a dalšími funkcemi nabízenými reklamními sítěmi můžeme my a provozovatelé reklamních sítí, včetně společnosti Google, používat soubory cookie třetích stran (například soubor cookie služby DoubleClick) a v některých případech soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics), abychom informovali, optimalizovali a šířili reklamy na internetu na základě dřívějších návštěv stránek Alpha Bio Česko s.r.o. Můžeme Vám také ukázat reklamy některých našich přidružených společností, když navštívíte stránky Alpha Bio Česko s.r.o.

Reklamy Google můžete zrušit na adrese http://www.google.com/ads/preferences. Pokud nechcete, aby Vaše data využívala služba Google Analytics, můžete na stránce pro odhlášení ze služby Google Analytics nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics pro odhlášení.

Stránky Alpha Bio Česko s.r.o. nejsou navrženy tak, aby reagovaly na signály „nesledovat“, přijímané z prohlížečů.

Další informace o souborech cookie a dalších sledovacích technologiích, včetně toho, jak je zakázat, naleznete na adrese http://www.allaboutcookies.org/. Vezměte prosím na vědomí, že některé cookies jsou nezbytné pro fungování našich stránek a jejich smazání nebo deaktivace omezí funkčnost stránek.

Mobilní sledování

Některé stránky Alpha Bio Česko s.r.o. jsou k dispozici buď jako mobilní aplikace nebo mobilní weby, které můžete používat ve Vašem mobilním zařízení. Pokud používáte mobilní zařízení pro přístup na stránky Alpha Bio Česko s.r.o. a jejich používání, kromě jiných výše popsaných informací můžeme shromažďovat následující informace týkající se mobilních zařízení: identifikace zařízení nebo reklamy, typ zařízení, typ hardwaru, identifikátor síťového zařízení (MAC adresa), mezinárodní identifikace mobilního zařízení („IMEI“) , verze Vašeho mobilního operačního systému, platforma používaná pro přístup nebo stahování Alpha Bio Česko s.r.o. stránek (např. Apple, Google, Amazon, Windows), informace o poloze a informace o používání Vašeho zařízení a používání stránek Alpha Bio Česko s.r.o.

Informace shromažďované z jiných zdrojů

Můžeme kombinovat Informace o vás z návštěvy jedné stránky Alpha Bio Česko s.r.o. s informacemi o Vás z návštěv jiných stránek Alpha Bio Česko s.r.o. Můžeme také kombinovat informace o Vás, které jsou shromažďovány prostřednictvím stránek Alpha Bio Česko s.r.o. s informacemi, které jsme nashromáždili offline a rovněž i s informacemi, které nám poskytly třetí strany.

Jak využíváme Vaše informace

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vám poskytli produkt a služby, které požadujete, abychom s Vámi komunikovali, zlepšovali Vaše zkušenosti ze stránek Alpha Bio Česko s.r.o., obecně řečeno, zlepšovali naše produkty a služby a rovněž pro jiné interní obchodní účely. Tato použití mohou také zahrnovat záznam, organizaci, strukturování, ukládání, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, setřídění nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů. Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou být uchovávány a později archivovány, ovšem pouze po dobu přiměřeně nezbytnou pro účely uvedené výše v souladu s platnými zákony.

Poskytování požadovaných produktů a služeb

Pokud se rozhodnete koupit produkt nebo získat naše služby, použijeme osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím stránek Alpha Bio Česko s.r.o., k řízení Vašich objednávek a faktur, zpracovávání plateb, reagování na Vaše dotazy, poskytování služeb, které požadujete a k nabízení optimálních zákaznických zkušenosti.

Marketing

Můžete také získat marketingové informace od společnosti Alpha Bio Česko s.r.o. a přidružených společností , jako jsou nabídky týkající se souvisejících produktů nebo služeb společnosti Alpha Bio Česko s.r.o., pozvánky k účasti na průzkumech ohledně našich produktů nebo oznámení o speciálních akcích. V takových případech použijeme Váš kontakt a další osobní údaje k zaslání marketingových informací.

Upravené (na přání, na míru) zkušenosti

Osobní údaje, které poskytnete, mohou být použity k vytvoření na míru upravených nabídek, informací nebo služeb přizpůsobených Vašim zájmům a preferencím. Můžeme také použít Vaši IP adresu a data, která získáme automaticky pomocí cookies nebo podobných sledovacích technologií, aby naše Alpha Bio Česko s.r.o. stránky bylo možné snadněji používat, aby měly snadnější navigaci a aby byl obsah stránek společnosti  Alpha Bio Česko s.r.o. přizpůsoben tím, že budeme předpokládat, jako informace a služby by vás mohly zajímat.

Zlepšení obchodní činnosti a produktů

Za účelem odhalení nových skutečností, které by mohly pomoci společnosti Alpha Bio Česko s.r.o. lépe porozumět potřebám zákazníků a pomoci zlepšovat, rozvíjet a vyhodnocovat produkty, služby, materiály a programy. Alpha Bio Česko s.r.o. analyzuje informace, které jste poskytli. Pro tyto účely Alpha Bio Česko s.r.o. nevyužívá informace, které Vás mohou přímo identifikovat.

Analýza a zlepšení stránek

Můžeme Vám nabídnout možnost registrace Vašich produktů prostřednictvím našich stránek v závislosti na Vašem místním webu.

Registrace produktů

Můžeme Vám nabídnout možnost registrace Vašich produktů prostřednictvím našich stránek v závislosti na Vašem místním webu.

Dotazy a obecná komunikace s Vámi

Vaše osobní údaje v zásadě zpracováváme, když nás kontaktujete, když nám pošlete dotazy a jako reakci na Vaše požadavky a otázek.

Právní základ pro zpracovávání

Podle evropských zákonů na ochranu údajů musí mít společnost Alpha Bio Česko s.r.o. právní základ pro zpracovávání Vašich osobních údajů. Právní základ, který se použije v určitém případě, bude záviset na tom, pro které konkrétní výše popisované účely společnost Alpha Bio Česko s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje:

Informace, které sdílíme

Vaše osobní údaje sdílíme se třetími stranami výhradně tak, jak je popsáno níže. Osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely

Reklama třetích stran a online behaviorální reklama

Můžete získat online reklamu o produktech a službách společnosti Alpha Bio Česko s.r.o. na webových stránkách třetích stran a mobilních službách, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám, například na základě informací, které poskytnete společnosti Alpha Bio Česko s.r.o. nebo na webové stránce třetí strany, kterou navštívíte, nebo na základě činnosti procházení/prohlížení, nákupů nebo zájmů. Tyto typy on-line inzerátů na míru mohou pocházet z různých zdrojů, například z následujících:

Přidružené společnosti, prodejci a dodavatelé

Máme vztahy s dodavateli a přidruženými společnostmi, které nám pomáhají rozvíjet naše podnikání a pro které může být nezbytné mít přístup k Vašim osobním údajům v průběhu poskytování služeb společnosti Alpha Bio Česko s.r.o. Nebudeme opravňovat tyto strany, aby Vaše osobní údaje využívaly k jakémukoliv účelu, který nesouvisí s Alpha Bio Česko s.r.o. ani s obchodní činnost přidružených společností a nesdílíme osobní údaje ze zeměmi, které vyžadují souhlas, pokud nebylo předem dosaženo souhlasu o sdílení s přidruženými společnostmi. Požadujeme, aby tyto strany zpracovávaly Vaše shromážděné osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Stránky společně vystupujících značek

Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi, abychom Vám poskytli obsah nebo služby na základě společného vystupování značek („co-branded“). Na takových co-branded stránkách uvidíte na své obrazovce vyobrazené logo jak společnosti Alpha Bio Česko s.r.o., tak i logo partnera na základě společného vystupování značek. Měli byste si přečíst individuální zásady ochrany osobních údajů našich partnerů v oblasti co-brandingu, protože ty se mohou v některých ohledech lišit od našich. Přečtení těchto zásad vám pomůže učinit informované rozhodnutí o tom, zda poskytnete své informace danému webu.

Zprávy o produktech

Pokud se společnost Alpha Bio Česko s.r.o. rozhodne provést reorganizaci nebo se zbavit naše podnikání formou prodeje, fúze nebo akvizice, může Alpha Bio Česko s.r.o. sdílet osobní údaje o Vás se skutečnými nebo budoucími kupující. Budeme požadovat, aby každý skutečný nebo potenciální kupující nakládal s těmito osobními údaji způsobem, který je v souladu s tímto Prohlášením.

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Alpha Bio Česko s.r.o. vědomě neshromažďuje ani nevyužívá žádné osobní údaje přímo od nezletilých na stránkách Alpha Bio Česko s.r.o. Dětem vědomě nedovolujeme objednávat naše produkty, komunikovat s námi ani používat některou z našich online služeb. Pokud jste rodič a zjistíte, že nám Vaše dítě poskytlo informace, kontaktujte nás pomocí jednoho z níže uvedených způsobů a my s Vámi budeme spolupracovat na řešení tohoto problému.

Vaše možnosti ochrany osobních údajů

Máte právo vidět a získat kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme a požádat nás o provedení oprav nepřesných nebo neúplných osobních údajů o Vás. Máte právo obdržet data, která jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu, a předávat tato data jinému správci. Můžete také požádat o vymazání Vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování nebo vznést námitky proti zpracování osobních údajů o Vás. Chcete-li získat přístup k osobním údajům o Vás, podat žádost, stížnost nebo žádost o opravu anebo se rozhodnout pro odhlášení z konkrétních programů, obraťte se na nás na adrese privacy@Alpha-Bio.net. Můžete také poslat dopis na následující adresu:

Alpha Bio Česko s.r.o.. Ltd.
Do rukou: Oddělení pro ochranu osobních údajů / Právní oddělení
4 Hatnufa St. Kirtay Arye
Petach Tikva
PO Box 3936
4951022
Izrael

Budete-li potřebovat další informace o Vašich právech na ochranu osobních údajů anebo pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a chcete dosáhnout shody, obraťte se na Váš místní orgán pro ochranu údajů.

Při veškeré komunikaci se společností Alpha Bio Česko s.r.o. prosím uveďte svou e-mailovou adresu, adresu webu, mobilní aplikaci případně konkrétní produkt společnosti Alpha Bio Česko s.r.o., ke kterému jste poskytli osobní údaje (např. Alpha Bio Česko s.r.o. .com) a podrobné vysvětlení Vaší žádosti. Pokud byste chtěli své osobní údaje smazat, pozměnit nebo opravit a kontaktujete nás prostřednictvím e-mailu, uveďte prosím do řádku e-mailu „Žádost o výmaz“ nebo „Žádost o změnu / opravu“. Budeme včas reagovat na všechny rozumné požadavky a možná budeme muset požadovat potvrzení Vaši totožnost za účelem zpracování určitých požadavků.

Zabezpečení osobních údajů

Alpha Bio Česko s.r.o. udržuje rozumné technické, administrativní a fyzické kontroly k zabezpečení osobních údajů shromážděných prostřednictvím stránek Alpha Bio Česko s.r.o. Existuje však vždy určité riziko, že neoprávněná třetí strana může zachytit internetový přenos, nebo že někdo najde způsob, jak zmařit/obejít naše bezpečnostní systémy. Vyzýváme vás, abyste při přenášení osobních údajů na internetu, zejména v souvislosti s finančními informacemi, postupovali opatrně. Společnost Alpha Bio Česko s.r.o. nemůže zaručit, že neoprávněné třetí strany nezískají přístup k Vašim osobním údajům; proto při předávání osobních údajů na stránky společnosti Alpha Bio Česko s.r.o. musíte zvážit jak výhody, tak i rizika.

Stránky třetích stran a pluginy sociálních médií

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Alpha Bio Česko s.r.o., které nejsou provázány a neodkazují na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů ani na webové stránky třetích stran, na které stránky Alpha Bio Česko s.r.o. mohou odkazovat. Stránky Alpha Bio Česko s.r.o. mohou využívat pluginy sociálních médií (např. tlačítko „Like“ (Facebook), tlačítko„ Sdílet na Twitter “), které Vám umožní snadno sdílet informace s ostatními. Při návštěvě stránek Alpha Bio Česko s.r.o. provozovatel pluginu sociálních sítí může do Vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení umístit soubor cookie, který tomuto operátorovi umožní rozpoznat osobu, která již dříve navštívila naše stránky. Pokud jste při prohlížení stránek Alpha Bio Česko s.r.o přihlášeni na web sociálních médií (např. Facebook, Twitter),  plugin sociálních médií umožňuje, že webové stránky sociálních médií získají informace, že jste navštívili naše stránky Alpha Bio Česko s.r.o. Plugin sociálních médií také umožňuje webovým stránkám sociálních médií sdílet informace o Vašich aktivitách na našich stránkách Alpha Bio Česko s.r.o. s jinými uživateli webových stránek jejich sociálních médií. Tato nastavení sdílení spravuje web sociálních médií a řídí se zásadami ochrany osobních údajů.

Globální přístup k našim stránkám

Tyto stránky vlastní a provozuje společnost Alpha Bio Česko s.r.o. , ale informace, které poskytnete, mohou být přístupné našim distributorům, prodejcům a dodavatelům v jiných zemích v souladu s těmito Zásadami. Pokud navíc navštěvujete tyto stránky z jiné země, bude mít Vaše komunikace s námi nutně za následek přenos informací přes mezinárodní hranice. Úroveň právní ochrany osobních údajů není ve všech zemích stejná; ve snaze udržet Vaše informace v bezpečí jsme však přijmeme bezpečnostní opatření popsaná v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Používáním těchto stránek chápete, že Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovány ve Spojených státech a v jakékoli zemi, do které můžeme v průběhu našich obchodních operací přenášet Vaše informace.

Sdělení pro rezidenty Kalifornie

Na základě určitých omezení podle Kalifornského občanského zákoníku § 1798.83 nás obyvatelé Kalifornie mohou požádat, abychom jim poskytli (i) seznam určitých kategorií osobních údajů, které jsme poskytli třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu během bezprostředně předcházejícího kalendářního roku, a sdělili (ii) totožnost těchto třetích stran. Pro vznesení tohoto požadavku nás mohou obyvatelé Kalifornie kontaktovat na adrese privacy@Alpha-bio.net

Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Na základě určitých omezení podle Kalifornského občanského zákoníku § 1798.83 nás obyvatelé Kalifornie mohou požádat, abychom jim poskytli (i) seznam určitOsobní údaje používáme pouze způsobem popsaným v platných Zásadách ochrany osobních údajů, a to v okamžiku, kdy byly informace shromážděny od Vás anebo  tak, jak jsme byli Vámi autorizováni. S výhradou jakýchkoliv uplatnitelných požadavků na souhlas si však vyhrazujeme právo kdykoli změnit podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se na této stránce projeví s novým datem účinnosti. Alpha Bio Česko s.r.o. vybízí k pravidelné kontrole těchto Zásad ochrany osobních údajů, zda nedošlo k případným změnám. Veškeré osobní údaje získané při dalším používání stránek Alpha Bio Česko s.r.o. budou zpracovávány v souladu s aktuálními zveřejněnými Zásadami ochrany osobních údajů.ých kategorií osobních údajů, které jsme poskytli třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu během bezprostředně předcházejícího kalendářního roku, a sdělili (ii) totožnost těchto třetích stran. Pro vznesení tohoto požadavku nás mohou obyvatelé Kalifornie kontaktovat na adrese privacy@Alpha-bio.net

Další jazyk pro online podmínky používání

Ochrana údajů a zabezpečení

Společnost Alpha Bio Česko s.r.o. spolu se svými distributory, přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi respektují vaše soukromí, oceňují náš vztah a zavazují se chránit Vaše soukromí (osobní údaje). Chápeme důležitost osobních údajů pro naše zákazníky a návštěvníky stránek Alpha Bio Česko s.r.o. Používání osobních údajů se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů a zpřístupněním a používáním stránek Alpha Bio Česko s.r.o. souhlasíte, že budete vázáni těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Uznáváte a souhlasíte s tím, že při odesílání Vašich osobních identifikovatelných informací na stránky společnosti Alpha Bio Česko s.r.o. neexistuje absolutní záruka bezpečnosti, i když má společnost Alpha Bio Česko s.r.o. má zavedena ochranná opatření, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zachycení. V NEPRAVDĚPODOBNÉM PŘÍPADĚ ZACHYCENÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU I PŘES VEŠKERÉ NAŠE SNAHY NEBUDE SPOLEČNOST ALPHA BIO ČESKO S.R.O. ODPOVĚDNÁ ZA TAKOVÉ ZACHYCENÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ANI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU), KTERÉ UTRPÍ ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL A - I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST ALPHA BIO ČESKO S.R.O. BYLA PŘEDEM UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD - ALPHA BIO ČESKO S.R.O. NEZARUČUJE, ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLICITNĚ, ŽE INFORMACE POSKYTNUTÉ JAKÝMKOLIV ZÁKAZNÍKEM NEBUDE MOŽNÉ ZACHYTIT ANI K NIM NEBUDE MOŽNÝ NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP A SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. KAŽDÝ ZÁKAZNÍK JE ODPOVĚDNÝ ZA UCHOVÁNÍ JEHO NEBO JEJÍHO HESLA V TAJNOSTI.